Posts Tagged ‘kartonki’

Ikea luopuu puisista kuormalavoista

1.11.2014

Ikealla on ollut jo vuosia käytössä erilaisia kartongista ja muovista tehtyjä kuormalavoja, joita on käytetty perinteisten puulavojen sijaan. Tavoitteena on oman käsitykseni mukaan ollut kustannussäästöjen hakeminen niin lavan hinnassa kuin rahdissakin. Lavat ovat olennaisesti perinteisiä kuormalavoja ohuempia, jolloin rekkaan mahtuu enemmän tuotteita. Konserniviestinnän mukaan voimakkaana ajurina ovat ympäristöasiat, mikä ehkä pitääkin paikkansa, mutta tässä tapauksessa saavutetaan samoilla toimilla sekä rahallisia että ympäristökuormasäästöjä, mikä helpottaa päätöksiä.

Pilottijakso on ollut useita vuosia pitkä. Siinä ajassa on varmaan kehitetty lavarakenteita teknisesti, mutta luultavasti pitkän pilottijakso suurin merkitys on ollut jakeluketjun opettaminen käsittelemään uusia lavoja oikein. Kartonkiset lavat eivät ole lujuudeltaan tukevan puisen lavan kanssa samalla tasolla, mutta lujuus on riittävä oikein käsiteltynä. Ikea onkin tehnyt merkittävän työn lavojen kehittymisen puolesta, sillä suurena tavarantoimittajana se on kouluttanut käyttämänsä logistiikkafirmat käsittelemään kartonkisia ja muovisia lavoja oikein.

Ikea on onnistunut osoittamaan, että kevyet lavarakenteet ovat toimiva vaihtoehto puulavalle, kun logistiikkaketju on hallittu. Yhä useammat rahdinkäsittelijät tottuvat uusiin lavoihin ja niiden ominaisuuksiin, jolloin käsittelyvirheet vähenevät ja kokemukset keveistä lavoista paranevat. Tällainen kehityssuunta ruokkii itseään nopeasti, joten voisi olettaa uusien lavamateriaalien yleistyvän lähivuosina nopeasti.

 

Liikkuvat pakkaukset

30.8.2014

Älypakkaukset ovat tehneet tuloaan markkinoille hitaasti, mutta varmasti. Jotkut sovellutukset, kuten RFID tai QR-koodit ovat jo arkipäivää. Hienommat sovellutukset ovat vielä harvinaisia, sillä niiden valmistaminen on kallista ja hankalaa ja hyöty kyseenalainen. Kuluttajapuolella ollaan kovin kiinnostuneita sellaisista ominaisuuksista, joilla tuote saadaan erottumaan kaupan hyllyltä. Näitä ovat erilaiset muuttuvat painatukset ja mahdollisesti myös liike.

Sähköisesti operoitava taitos kartongissa on prototyyppiasteella. Taittomekanismi on ilmeisesti jo onnistuttu tekemään painamalla, mikä antaa viitteitä siihen, että tekniikka voisi halventua ja yleistyä. Ideana on, että pakkauksessa on painotekniikalla toteutettu akku ja jonkinlainen aktuaattori operoimassa nuuttauksia. Näiden avulla voitaisiin toteuttaa vaikkapa kartonkipakkaus, joka taittelee itsensä kasaan tai vilkuttaa hyllyssä varomattomalle kuluttajalle.

Liikkuvien älypakkausten yleistyminen edellyttää nykyistä kehittyneempää painotekniikkaa, jossa elektroniikka saataisiin painettua esimerkiksi flexolla suoraan pakkauksen pintaan. Lisäksi tarvittaisiin nykyisiä parempi virtalähde. Toistaiseksi työtä tehdään edelleen perustutkimuksen tasolla, mutta tulosten parantuessa tekniikka siirtynee pakkauskehityksen puolelle. Tällöin merkittävään rooliin nousee nimenomaan kaupallisesti järkevä sovellutus.

Älypakkausten kehityksen hitauteen on toistaiseksi ollut merkittävänä syynä sovellusten puute. Teknologiakehitys on keskittynyt kehittelemään erilaisia indikaattoreita, jotka kertovat ruuan mahdollisesta pilaantumisesta. Näitä ei haluta kauppoihin hävikin lisääntymisen vuoksi, sillä kuluttajat eivät osta sellaista tuotetta, joka kertoo tuotteen aloittaneen pilaantumisprosessin. Animaatiot ja liikkuvat pakkaukset vetoavat paremmin ostajiin, tai ainakin ostajien lapsiin ja sitä kautta ostopäätöksiin. Olettaisin kuluttajapuolella nimenomaan liikkuvan kuvan ja materiaalin olevan se kehityssuunta, josta näkyvä äly pakkauksiin ilmestyy.

Pakkaukset tulevaisuudessa

9.2.2014

Pakkausmateriaalien kehityksessä voimakkaimpana muutoksen ajurina ovat erilaiset materiaalin tehokkaaseen käyttöön liittyvät seikat. Tällaisia ovat pakkausmateriaalin määrän vähentäminen, hävikin minimointi ja kierrätysasteen parantaminen. Pakkaussuunnittelun keinoin voidaan vaikuttaa voimakkaasti materiaalin määrään.

Esimerkkinä keventämisestä on Innis & Gunn -panimon uusi pullo, jossa pullon painoa onnistuttiin suunnittelun ja oikean materiaalivalinnan avulla pienentämään 245 grammasta 195 grammaan. Tästä syntyy välittömiä kustannushyötyjä niin materiaali- kuin kuljetuspuolellakin. Lisäksi saadaan positiivinen markkinointiviesti nostamalla ympäristönäkökohdat esiin.

Materiaalien kehitys on jakaantunut kahteen osaan. Pakkausten kierrättäminen raaka-aineena vähentää ympäristökuormitusta ja säästää rahaa. Ongelmana kierrätyksessä on raaka-aineen ominaisuuksien heikkeneminen, jota tuotekehittäjät yrittävät minimoida. Paperipuolella alkaa olla aika poikkeuksellista, että pakkauskartongeissa ei olisi yhtään kierrätysraaka-ainetta. Täysin ensikuidusta valmistettuja kartonkeja käytetään vain erityistä lujuutta vaativissa kohteissa.

Kierrätysmateriaaleja kiinnostavampia ovat täysin uudet pakkausmateriaalit, jotka on tehty jonkin muun prosessin jätteestä. Esittelin aiemmin sienirihmastosta tehdyn vaimentimen, jossa raaka-aineena on viljan kuorintajäte. Se on mainio esimerkki siitä, miten jonkin toisen prosessin jätteelle saadaan uusi käyttötarkoitus, mikä tarkoittaa merkittävää raaka-ainesäästöä.

Uutena tulokkaana on palmuöljyn valmistuksen sivutuotteena syntyvän kasvijätteen hyödyntäminen paperin raaka-aineena. Palmusellun valmistaja Thai Gorilla Pulp kertoo, että heidän uusi raaka-aineensa on ominaisuuksien puolesta parempaa kuin kierrätyspaperi, mutta hinnaltaan houkuttelevampaa. Tällaiset uudet materiaalit muuttavat koko pakkausalaa, sillä hyvälaatuiset materiaalit, joiden hinta on matala ja ympäristökuormitus jopa positiivinen, ovat pakkausten käyttäjien näkökulmasta erittäin houkuttelevia.

Palmuöljyä tuottaessa syntyy sivutuotteena runsaasti kuitua. Lähde:www.packwebasia.com

Ripustuksen kestävyys

26.5.2013

Kaupassa myytävien kartonkipakkausten yksi perushaasteista on saada ripustusaukko tarpeeksi lujaksi. Erityisesti ongelmia esiintyy silloin, kun tuote on painava. Ongelmia tulee myös silloin tuote on sellainen, että se otetaan useasti pois piikistä ja laitetaan takaisin. Jos reikä hajoaa, jää tuote myymättä.

Haltuuni joutui grillinsuojus, jossa oli päädytty käyttämään sulkijassa täysin kierrätetystä materiaalista tehtyä kartonkista sulkijaa. Huppu oli melko painava, joten ripustusreiät oli päätetty vahvistaa muovisella ruiskupuristetulla osalla, joka estää aukon repeämisen. Näyttää siltä, että muoviosat on painettu käsin paikalleen. Muovissa on ura, joka lukittaa vahvikkeen paikalleen.

Toinen ratkaisu on käyttää tarpeeksi korkealaatuista ensikuidusta tehtyä sulkijaa. Tällöin kartonki on niin lujaa, että repeäminen ei muodostu ongelmaksi. Ongelmaksi sen sijaan muodostuu hyvälaatuisen raaka-aineen saatavuus ja hinta. Pohjoismaissa riittää puhelu tukkuun ja tavaraa tulee. Aasiassa ja Itä-Euroopassa ensikuidun saatavuus on heikompaa. Hyvälaatuiset kartongit ovat tuontitavaraa ja hinta sen mukainen. Onkin yleisesti järkevämpää käyttää paikallisia materiaaleja ja tarvittaessa lisätä vahvisteet kasvavasta työmäärästä huolimatta.

Muovipuristeosilla vahvistettu pussinsuljin.

Muovipuristeosilla vahvistettu pussinsuljin.

Pakkausten elinkaarianalyysi

23.2.2013

Pakkaus on osa tuotetta, mikä johtaa tarpeeseen selvittää myös pakkausten aiheuttama ympäristörasitus osana tuotteen elinkaarianalyysiä. Billerud Korsnäs on helpottanut laskijan työtä tekemällä useista omista kartonkilaaduistaan laskelmat valmiiksi ja ilmoittanut ne netissä. Billerudin laskelmia voi hyödyntää tehtäessä koko tuotteen analyysiä, sillä pelkän pakkauksen tai kartongin analyysillä ei ole kovin suurta arvoa.

Laskelmissa on huomioitu olennaiset tiedot koko valmistusprosessissa kartonkitehtaan ovelle saakka. Myös kuljetuspakkaukset ovat mukana, mutta ei kuljetusta asiakkaalle. Raaka-ainevalmistajan tarjoamien tietojen lisäksi tarvitaan hieman dataa pakkausvalmistajalta ja toimitusketjusta, jotta saadaan koko pakkauksen elinkaarianalyysi tehtyä.

Elinkaarianalyysien teko on hankalaa, sillä tietoa tarvitaan runsaasti eri osapuolilta ja laskennassa joudutaan tekemään jonkinlaisia yleistyksiä, jotta saataisiin tuloksiakin. Suurin hyöty saadaan, kun laskentamallit pidetään vakiona ja tehdään kaikille pakkauksille laskelmat. Näin voidaan seurata pakkausten ympäristövaikutusten trendiä ja toivottavasti voidaan pitää käyrä laskevana. Yksittäisen laskelman arvo on melko vähäinen.

Laskelmien ilmoittaminen julkisesti netissä on järkevää toimintaa. Luvuissa tuskin on mitään salaista, mutta ne antavat hyvän kuvan yrityksen toiminnasta ja helpottavat tietoa tarvitsevien työtä. Suosittelen vastaavaa muillekin.

http://www.korsnas.com/en/Om-Korsnas/Foretaget/Sustainability/Miljovarudeklarationer/

Kartonkiset kuormalavat

28.10.2012

Tutkin viikonlopun kuluksi pahvisten kuormalavojen markkinaosuutta. Pahviset kuormalavat ovat viimeisten vuosien aikana tasaiseen tahtiin yleistyneet puisten kertakäyttöisten lavojen korvaajana.

Bloombergin artikkelin mukaan pahvi-, muovi- ja teräslavojen osuus on edelleen alle 10 % USA:n markkinaosuudesta. Tilanne lienee vastaavan suuntainen muuallakin. Artikkeli suhtautuu hieman skeptisesti vaihtoehtoisiin lavoihin, mutta minun oma tuntumani on, että nimenomaan pahvisten lavojen markkinaosuus tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Kierrätys- ja painoedut ovat selvät.

Täysin pahvinen vaihtoehto tuskin tulee puulavaa korvaamaan lähivuosikymmeninä. Itse en näe pahvia standardien mukaisille uudelleenkäytettäville puulavoille varteenotettavaa korvaajaa. Jämerää puulavaa voidaan käyttää monta kierrosta, jolloin hinta ja ympäristönäkökulmat muuttuvat puulavalle edulliseksi. Molemmille on siis paikkansa.

Pahvilavan yleistyminen on itseään ruokkiva ilmiö. Tärkein syy olla käyttämättä pahvia puhuttaessa kertakäyttöisistä lavoista on epäilys niiden kestämisestä. Käytännön kokemus on, että logistiikkaketjun tottuessa oikeaan käsittelytapaan vauriot eivät ole merkittävä ongelma. Pahvin yleistyessä siis ongelmat vähenevät.

Elteten kartonkilava. Eltete on viime vuosina tehnyt voimakkasti työtä kartonkilavan rakenteen kehittämiseksi. Lähde: http://www.eltetetpm.com/fi/tuotteet/lavaratkaisut/kartonkilava/

http://www.eltetetpm.com/fi/tuotteet/lavaratkaisut/kartonkilava/


%d bloggaajaa tykkää tästä: