Posts Tagged ‘ReliDes’

Pakkaussuunnittelun merkitys ostotoiminnalle

14.11.2010

Pakkaukset suunnitellaan useimmiten uuden tuotteen näkökulmasta. Kun tuotekehitys tekee uuden tuotteen, tehdään sille myös uusi pakkaus. Välttämättä ei viitsitä tai kyetä tutkimaan, millaisia pakkauksia on olemassa. Tällä tekniikalla joudutaan tilanteeseen, jossa pakkaamossa on suuri määrä pienellä menekillä olevia nimikkeitä. Lisäksi dokumentaation ollessa puutteellista pakkausten hankintalähteen muuttaminen on vaikeaa.

Näissä lähtökohdissa oston on vaikeaa kehittää omaa toimintaansa ainakaan siten, että ostohinta laskisi. Jos määrät ovat pienet ja toimittajavaihtoehtoja ei ole, on pelimerkit vähissä. Oston rooliksi jääkin varmistaa pakkausten saatavuus, mikä tuskin on riittävä tavoite isompien yritysten osto-osastolle.

Oston perusteissa tuotteet jaetaan neljään kategoriaan kuvan mukaan. Pakkauksista ei pitäisi missään tilanteessa tulla pullonkaulatuotteita. Valitettavan usein näin kuitenkin on. Omassa työssäni törmään toistuvasti tällaisiin tilanteisiin. ReliDesin pakkaussuunnitteluosastolla tehdäänkin jatkuvasti suunnittelua, jossa on tavoitteena saada jokin tietty pakkaus pois pullonkaulakategoriasta.

Pakkaussuunnittelussta kannattaakin tavoitella ostotoiminnan näkökulmtasta tilannetta, jossa pakkauksille saadaan mahdollisimman suuri kulutus yhdistämällä samankaltaiset tuotteet samoihin pakkauksiin. Lisäksi teknisten ratkaisujen tulee olla sellaiset, joita voi ostaa useammalta toimittajalta. Kun suunnittelija on huomioinut nämä asiat, on ostajalla mahdollisuudet toteuttaa omaa strategiaansa ostossa.

Suunnittelussa tarpeettoman harvoin sitoutetaan ostoa varhaisessa vaiheessa projektiin. Jos ostajalta ei saada preferenssejä siitä, mitä materiaaleja tulisi käyttää ja onko nykyisten pakkausten käytössä tapahtumassa muutoksia, ei välttämättä saada kaikkien tavoitteita yhdistettyä.  Aiemmin kirjoittein vaatimusmäärittelyistä. Oston toiveet olisi syytä huomioida jo siinä vaiheessa.

Velho Engineering ja ReliDes fuusioituvat

29.8.2010

RD Velho Oy nimeä kantava yritys aloittaa toimintansa vuodenvaihteessa. Uuteen yritykseen siirtyvät kaikki Velho Engineering Oy:n ja ReliDes Oy:n liiketoiminnot. Uuden yrityksen palveluksessa tulee olemaan noin 40 henkilöä. Suurimpana suunnittelualana tulee olemaan jatkossakin elektroniikan kotelointi, mutta vankan jalansijan saavuttanut pakkaussuunnittelu tulee jatkossakin olemaan vahvasti mukana toiminnassa. Emmekä jatka vain entiseen tapaan, vaan toimintaa kehitetään jatkossakin aktiivisesti.

Tiedote aiheesta ReliDes Oy:n sivuilla.

Kuormalavat omilla mitoilla

20.6.2010

Jokunen viikko sitten oli Tekniikka ja talous-lehdessä haastattelu, jossa haastateltavana oli Jalanderin kuormalavatehtaan edustaja. Jalanderin lavatehdas taitaa olla Suomen suurimpia, joten jonkin verran lavoja lähtee maailmalle vuosittain.

Kun teemme ReliDes Oy:n toimesta pakkaussuunnittelua, tulee epästandardien lavojen käytöttömahdollisuudesta asiakkaidemme piirissä usein vastustusta. Meille todetaan, että niiden käyttö ei ole sallittua. Tätä perustellaan sillä, että kuljetusliikkeet eivät huoli muita, kuin euro- tai fin-lavoja.

T&T:n jutussa mainittiin, että Jalanderilla standardilavojen osuus tuotannossa on alle 10%. Tästä ei voida suoraan vetää johtopäätöstä, että loput 90% liikenteessä olevista lavoista olisi täysin räätälöityjä. Standardilavat kiertävät jopa vuosia, joten ne edustavat kuljetuksissa varmasti kuitenkin vähintään 50% osuutta. Lisäksi vakiomitoilla olevia kevytlavoja käytetään paljon.

Kuitekin logistiikkaketjussa kuljee valtava määrä tavaraa, joiden mitoituksessa ei noudateta vakiolavojen mittoja. Tämä ei aiheuta juurikaan ongelmia kuljetuksessa tai varastoinnissa, mikäli mitat on valittu järkevästi. Mitoituksessa tulee huomioida pakkausten lastattavuus kuljetusvälineeseen ja pakkausten toiminta varastossa. Tämä on varsin helppo simulointitehtävä.

Lisäosien vaikutus pakkaukseen

27.1.2010

Minut pyydetään projektissa paikalle tavallisesti siinä vaiheessa, kun pakkaussuunnittelun aloittaminen on jo myöhässä. Palaverissa käydään läpi pakkaukselle asetettavia vaatimuksia ja tutkaillaan, millaista tuotetta ja kokonaisuutta ollaan pakkaamassa. Tämän jälkeen aloitetaan varsinainen suunnittelutyö. Pakkaussuunnittelija ottaa 3D-mallin putkelle ja alkaa kasata pakkausta sen ympärille.

Tämän jälkeen tehdään katselmointi. Kun perusperiaate on kunnossa, tilataan mallipakkaukset ja järjestetään koepakkaus. Koepakkaukseen tulee paikalle projekissa mukana olevia henkilöitä. Tässä vaiheessa monesti palaveriin marssii joku, jolla on mukana laatikollinen kaikenlaisia lisäosia, joiden olemassaolosta ei ollut mitään tietoa työtä aloitettaessa. Tällaisia lisäosia ovat tyypillisesti erilaiset kiinnitysosat ja kaapelit.  Pahimmillaan lisäosat ovat niin suuria, että ne muuttavat pakkauksen rakenteen täysin. Suunnittelu on aloitettava alusta ja valmiiksi kireälle aikataululle käy huonosti.

Onneksi näiden tapahtumien määrää on saatu vähennettyä aiheesta jo saatujen oppien perusteella, mutta silti näitä aina välillä sattuu. Pakkaussuunnittelua aloitettaessa projektissa tulee tietää, mitä kaikkea pakkaukseen pitää laittaa! Jos tietoa ei ole, on parasta odottaa. Vasta silloin on oikea hetki aloittaa suunnittelu, kun lähtötiedot ovat selvillä.

www.pakkaussuunnittelu.net

20.10.2009

Blogin tavoitteena on valottaa teollisuuden pakkaussuunnittelun maailmaa asiasta kiinnostuneille. Tulen kirjoittamaan suunnittelutoimiston arjesta, kommunikaation vaikeudesta ja mahdollisesti alan uusista tuulista.  En luonnollisesti kerro yksittäisistä tapauksista, vaan tilanteesta yleisellä tasolla. Juttujen innoittajana on usein työssäni ReliDes Oy:n palveluksessa havaitut asiat. Blogin kirjoittelu on harrastuspohjaista, joten julkaisu on satunnaista sekä aikataulultaan että sisällöltään.

Blogin löytää helpoimmin osoitteesta www.pakkaussuunnittelu.net


%d bloggaajaa tykkää tästä: