Posts Tagged ‘VCI’

Hyötyjen puute hidastaa älypakkausten yleistymistä

3.2.2013

Älypakkausseminaari keräsi viime viikolla parikymmenpäisen osallistujajoukon Otaniemeen. Älypakkausten kehittäminen on ollut toistaiseksi enimmäkseen perustutkimusta. VTT on panostanut erityisesti painettavan älyn kehittämiseen, seminaarissa VTT:tä edustikin neljä puhujaa. Käytännön sovellutuksissa teknisesti edistyksellisiä ratkaisuja tarjoaa Stora Enso. Heidän älypakkaussovellutuksensa ovat keskittyneet pääasiassa lääkepakkauksiin.

Heikki Seppä teki hyvän yhteenvedon koko tilaisuuden viestistä: Älypakkausten teknologia on nyt riittävän pitkällä. Seuraavaksi pitää kehittää tietojärjestelmät, joiden avulla niitä voidaan hyödyntää. RFID on hyvä esimerkki älykkäästä ominaisuudesta, jonka hyödyntäminen on hankalaa ilman toimivia tietojärjestelmiä. RFID käytännössä yksilöi jokaisen tuotteen, mutta inventaario ja muu tieto pitää tuottaa tietojärjestelmissä.

Markkinoille on tuotu erilaisia antureita, jotka visuaalisesti kertovat elintarvikkeen pilaantumisesta. Nämä ovat hyviä esimerkkejä pakkauksen älystä, joka ei tuo lisäarvoa toimitusketjussa, vaan pikemminkin haittaa. Tavaran tuottajan pitää lisätä pakkaukseen indikaattori, joka tietysti maksaa. Myöhemmin tuote kertoo kaupassa kuluttajalle, onko ruoka aloittanut pilaantumisprosessin. Kuluttajat toimivat siten, että he eivät ota tuotetta, joka kertoo pilaantumisen alkaneen, vaikka tuote olisikin vielä käyttökunnossa. Tämä käyttäytyminen johtaa suureen hävikkiin kaupassa. Näin ollen toimitusketjussa indikaattoreista on enemmän haittaa kuin hyötyä.

Oli miellyttävää havaita, että olemme teollisuuspuolella ottaneet laajasti käyttöön pakkausten aktiiviset ominaisuudet, kun kuluttajapuolella vielä mietitään, mistä hyöty syntyy. Teollisuudessa on usein tilanne sellainen, että tuotteet ovat hyvin kalliita, jolloin senttien tai jopa eurojen lisähinta pakkauksessa ei ole kriittinen. Tämä on mahdollistanut antureiden, RFID:n ja kemiallisten korroosiosuojamenetelmien yleistymisen.

OnVu lämpöindikaattori, joka kertoo, onko tuote altistunut lämmölle. Ne tuotteet, jotka ovat saaneet lämpöä, joutuvat roskiin, eli tieto lisää tuskaa. Lähde: http://www.bizerba-openworld.com

VCI-suojauksen toimintalämpötila

17.5.2012

Aiemmassa jutussani VCI:n virheellisistä käyttötavoista keskityin tilanteeseen, jossa kemikaalin toimintaa häiritään muilla aineilla. Toinen mahdollinen ongelma on toimintalämpötila. VCI-pussin toiminta perustuu siihen, että siitä haihtuu ainetta, joka muodostaa suojaavan atmosfäärin. Kovin viileässä ei atmosfääriä muodostu.

Normaali ongelmatapaus Suomessa on tilanne, jossa tuote pakataan VCI-pussiin ja siirretään välittömästi ulos odottamaan toimitusta. Talvisaikaan pakkauksen lämpötila putoaa nopeasti, eikä suojaavaa tilaa ehdi syntyä. Korroosioilmiöitä tapahtuu aina, kun vesi ei ole jäässä. Näin ollen lämpötila-alue 0°C-10°C on hankalin. Tämä on aika tavallinen ulkolämpötila näillä leveysasteilla.

Pakkauksen lämpötilan pitää olla mieluummin yli kymmenen astetta, jotta pussista irtoaisi VCI-ainetta. Joillakin valmistajilla on pohjoisen olosuhteisiin paremmin sopivia versioita, jotka toimivat jossain määrin matalammillakin lämpötiloilla. Näilläkään ei kuitenkaan suositella kylmävarastointia heti pakkaamisen jälkeen, vaan pakkauksen pitäisi olla lämpimässä useita tunteja, jopa vuorokausi.

Olennaista on huomata, että kaikki tuotteet eivät ole identtisiä. Jotkut toimivat toisia paremmin kylmissä olosuhteissa. Materiaalia valittaessa ei hinta ole ainoa parametri. Valitettavasti on niin, että valmistajat eivät kovin selvästi kerro datalehdellä, millaiset toimintaparametrit tuotteessa on, vaan ne täytyy käyttäjän kaivaa jostain esiin.

VCI:n ja pahvin yhteensopivuus

29.4.2012

VCI-aineet ovat erinomaisia korroosiosuojauksessa, kun niitä käytetään oikein. Väärin käytettynä ne ovat turhaa rahanmenoa. Yleisin tapa pakkauksissa on käyttää pussia tai tasokalvoa, johon VCI-aine on lisätty. Kalvosta haihtuu kemikaalia pussin sisälle muodostaen sisällä oleville metallipinnoille suojakerroksen. Kerros estää korroosiovirran kulkemisen ja näin estyy myös korroosion esiintyminen.

Jokaisella valmistajalla on omat reseptinsä, eivätkä eri valmistajien kemikaalit ole yhteensopivia. Tämä on yleisesti tiedossa, eikä eri valmistajien pusseja ja muita tuotteita yleensä sekoitella. Yleinen virhe on pahvin käyttäminen mekaanisena suojana VCI-pussin sisällä. Esimerkkinä tällaisesta pakkaustavasta ovat metallisten komponenttien ryhmäpakkaukset. Koko satsin ympärille viritellään muovipussi ja osat laitetaan pussin sisään kerroksittain. Kerrosten väliin sijoitetaan pahviarkki.

Pahvi aiheuttaa kahdenlaista ongelmaa. Pahvi estää VCI-aineen tunkeutumisen suojattaville pinnoille. Vesi sinne kyllä ajan mittaan pahvista huolimatta pääsee. Toinen ongelma ovat pahvin aiheuttamat muutokset kemiallisessa ympäristössä. VCI-aine on suunniteltu toimimaan itsenäisesti. Pahvi kuitenkin muuttaa ilmastoa, sillä siitä irtoaa aineita, jotka muuttavat ilman happamuutta. Näin ollen pahvi VCI-pussin sisällä saattaa jopa kiihdyttää korroosiota.

Mikäli pahvia ei saada suljettua pakkauksen ulkopuolelle, voidaan pahvi käsitellä korroosiosuojakemikaalilla. VCI-pahvia valittaessa tulee muistaa, että kemikaalin tulee olla samanlainen kuin mahdollisesti käytettävän pussin kemikaali. Muutoin syntyy cocktail, jonka toimintaa ei pysty ennustamaan.  Parhaassa tapauksessa se saattaa toimia hyvinkin, mutta luultavasti lopputuloksena ovat kiihtyneet korroosioilmiöt.


%d bloggaajaa tykkää tästä: