Posts Tagged ‘tuotekehitys’

Innovaatiot pakkaussuunnittelussa

5.6.2016

Innovaatioista on LinkedInissä hauska kirjoitus. Jutun perusviesti oli, että isot lääkefirmat eivät halua innovatiivisia pakkauksia, vaan säilyttää vanhan tyylin vähän paranneltuna, mutta haluavat silti aloittaa innovaatiohankkeita. Onneksi kaikilla aloilla ei ole tällaista toimintamallia ja olenkin päässyt työuran aikana mukaan muutamaan hankkeeseen, jossa on kehitelty täysin uudenlainen pakkaustapa.

Tuotekehitys voidaan jakaa karkeasti neljään vaiheeseen:

  • teknologiakehitys
  • tuotteistaminen
  • toimitussuunnittelu
  • ylläpito

Suurin osa tuotekehitystyöstä lienee tuotteistamisvaihetta.  Siinä on olemassa teknologia, jota hyödynnetään ja suunnitellaan tuote, jota voidaan toimittaa asiakkaille. Näissä hankkeissa on tiukat aikataulut, eikä aikataulussa pysyminen mahdollista sellaisten ratkaisujen kokeilua, joissa epäonnistuminen on todennäköistä. Joudutaan turvautumaan tunnettuun tekniikkaan, jolloin innovaatiota ei synny.

Innovatiivisille tuloksille on kokemukseni mukaan yhteistä, että ne tehdään omana projektinaan. RD Velhon pakkaussuunnittelutiimissä on koeteltu tekniikkaa, jossa uudenlaista pakkaustapaa kokeillaan olemassa olevaan tuotteeseen ja tuotantoon. Ensimmäisessä vaiheessa joukko suunnittelijoita kehittää itsenäisesti uusia ajatuksia, millainen pakkaus voisi olla. Tämän jälkeen ideat esitellään ryhmälle ja niitä jatkojalostetaan. Parhaat ideat viedään protoasteelle ja todennetaan toimivuus.

Protoilun jälkeen voidaan toteuttaa koelähetykset ja saada kentältä palautetta pakkausten toimivuudesta. Kun ideaa kokeillaan tuotannossa olevalle tuotteelle, saadaan pilotointi järjestettyä tehokkaasti. Tuotekehityshankkeissahan tuotanto lähtee yleensä aika hitaasti käyntiin, jolloin palautteen saaminen kestää turhan pitkään.

Innovaatioprojektit kannattaakin eriyttää omiksi hankkeikseen ja todentaa niiden toimivuus olemassa olevan tuotannon kanssa. Kun hankkeesta on saatu hyviä tuloksia, voidaan ideaa hyödyntää menestyksekkäästi seuraavassa tuotekehityshankkeessa.

Innovaatiot tulevat harvoin välähdyksinä.

Innovaatiot tulevat harvoin välähdyksinä.

Tuotekehitys on iteratiivinen prosessi

15.1.2012

Taas sattui pari tapausta RD Velhon pakkaussuunnitteluosastolla, jossa olimme tehneet työtä tomerasti pakkauksen kehittämiseksi. Sitten tuli loistoajatus ja yksinkertainen ja toimiva konsepti oli luotu.

Tällainen tapahtumasarja herättää kahdenlaisia tuntemuksia. Ensiksi tulee riemu siitä, että ongelma on ratkaistu. Sitten tulee pohdinta, että miksi ei aiemmin huomannut hyvää ratkaisua. Työmäärästä olisi säästetty suurin osa, jos neronleimaus olisi tullut heti kättelyssä.

Taitaa kuitenkin olla niin, että tuotekehityksen henkeen kuuluu useat kehittelykierrokset. Useat iteraatiokierrokset ovat myös hyödyllisiä kehityksen kannalta. Jokaisella kierroksella arvioidaan hyvät ja huonot ominaisuudet, jolloin vaatimukset myös tarkentuvat ja ymmärrys niistä paranee.

Suunnittelua ei pidä lopettaa ensimmäsen lähes kelvollisen ratkaisun löydyttyä, ei ainakaan silloin, kun lopputuloksen hinnalla on suurempi merkitys kuin suunnittelun hinnalla. Lisäkierroksilla voidaan lopputulosta parantaa ja yksinkertaistaa. Ei pidä tyytyä ensimmäseen riman ylittävään ratkaisuun.

Lisäkierroksilla saatetaan päästä myös huonompaan lopputulokseen. Jos alussa ei olla osattu määrittää kaikkia vaadittavia ominaisuuksia, voi konsepti olla väärä. Väärästä peruskonseptista ei muokkaamallakaan tule hyvää lopputulosta. Iteroidessa joutuu toisinaan tekemään kitkerän valinnan ja hylkäämään kaiken aiemmin tehdyn työn.  Päätös kannattaa tehdä ennen kuin työkalut on tilattu ja osat valmistettu. On taatusti halvempaa muuttaa pakkausta tai tuotetta ennen tuotannon aloittamista.

Pakkaussuunnittelun ajoitus tuotekehtityksessä

13.5.2010

Tuotekehitysprosessissa mekaniikan ja pakkauksen valmistuminen on usein sijoitettu samaan milestoneen. Pakkaussuunnittelun näkökulmasta tämä ajoitus on hankala, sillä lopullisessa muodossaan oleva mekaniikka on pakkaussuunnittelun tärkein lähtötieto. Ilman oikeita lähtötietoja ei suunnittelua voida suorittaa tehokkaasti.

Pakkaussuunnittelun ostajan oppaaseen olen hahmotellut aikataulua tarpeen suunnasta huomioiden ReliDes Oy:n suunnitteluprosessin. Tässä on huomattava, että erityyppisillä toimijoilla on erilaiset vasteajat. Karkeat suuntaviivat kuitenkin osoittavat, että suunnittelu on aloitettava viimeistään kaksi kuukautta ennen tarvetta. Tämäkin aikataulu edellyttää, että yllätyksiä ei tule. Melkein aina niitä tulee. On siis suotavaa varata kolmesta neljään kuukautta suunnitteluaikaa.

Näin pitkä aikataulu ei mahdollista protojen lähettämistä lopullisissa pakkauksissa. Protosarjojen hankkiminen pakkauksiin ei tuotantoteknisesti usein ole edes järkevää. Tuotekehitysprojekteissa paras lopputulos saadaan, kun lähtökohtaisesti protot lähetetään täysin erilaisissa paketeissa, mitä lopulliset tuotantoversiot käyttävät.

Protovaiheessa hyviä ratkaisuja ovat erilaiset yleisratkaisut, kuten PadPak, PU-foamipussit, vesileikatut PE-foam-vaimentimet yms. Näiden kappalehinta materiaalit ja lähetyskulut huomioiden saattavat olla kalliita, riippuen valitusta ratkaisusta. Jos niitä menee 10-20 kpl, niin asialla ei juuri ole merkitystä. Suunnittelukuluissa säästetään merkittävästi, kun vältytään tarpeettomilta suunnittelukierroksilta.

Protopakkausten käyttämistä puoltaa myös se, että asiakkaat eivät oletettavasti teollisuuspuolella ole kovin kiinnostuneita pakkauksesta, kunhan proto tulee ehjänä perille. Kiinnostavapaa toivottavasti on itse tuotteen toimivuus.

Kun protot on saatu maailmalle ja projektissa luodaan tuotantokyvykkyyttä sekä viimeistellään tuotetta, on oikea aika huolella suunnitella ja testata optimaalinen pakkaus volyymituotantoon. Piloteista siirytminen volyymiin kestää tyypillisesti useamman kuukauden. Näin ollen protopakkauksien käyttäminen protoilussa mahdollistaa oikeiden lähtötietojen käyttämisen varsinaiseen suunnitteluun ja antaa myös aikaa suunnittelijalle.


%d bloggaajaa tykkää tästä: