Posts Tagged ‘jätelaki’

Pakkausten tuottajavastuu nostaa kierrätysmaksuja

11.5.2014

Pakkauksille on tulossa täysi tuottajavastuu, mikä tarkoittaa sitä, että yritysten on järjestettävä keräys ja jatkokäsittely markkinoille tuottamilleen pakkausmateriaaleille. Käytännössä kaikki siirtävät vastuun edelleen tuottajayhteisöille, jotka järjestävät keräyksen ja hyötykäytön. Verrattuna aiempaan uutena asiana on tulossa kuluttajapakkausten keräyksen järjestäminen, mikä tarkoittaa keräyspisteiden määrän merkittävää lisääntymistä.

Keräysverkoston laajentaminen johtaa väistämättä kierrätysmaksujen nousuun. PYR:in hinnaston mukaan nousu on tänä vuonna pääosin melko maltillinen, mutta jatkossakin on nousua odotettavissa. Nousevat kustannukset eivät varmasti riemastuta tuottajia, joten nousevia kustannuksia kannattaa pyrkiä omilla toimilla kompensoimaan.

  • Yritykseen kannattaa luoda järjestelmä, jonka avulla saadaan tarkasti määriteltyä, mitkä pakkaukset päätyvät Suomen markkinoille ja mitkä menevät muualle. Yrityshän on velvollinen maksamaan Suomeen vain niistä pakkauksista, jotka on saattanut Suomen markkinoille. Muut pakkaukset raportoidaan ja maksetaan muualle. Erityisesti hyötyä syntyy silloin, kun osa pakkauksista menee maihin, joissa ei jätemaksuvelvoitetta ole.
  • Kierrätysmaksuja voidaan pienentää käyttämällä sellaisia pakkauksia, joissa maksu on pienempi. Hyvä esimerkki on pantittoman lasipakkauksen vaihtaminen pantilliseen.
  • Pakkaussuunnittelun avulla voidaan pienentää pakkausmateriaalin määrää.

 

PYR:in hintataulukko. http://www.pyr.fi

Jätelakiesitys

23.1.2011

Jätelakiesitys etenee lainsäätäjien käsittelyssä. Pakkausalan kannalta se pitää sisällään muutamia mielenkiintoisia uudistuksia, joista tärkein on pakkausten lisääminen tuottajavastuun piiriin kuuluvien tuotteiden joukkoon. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että se taho, joka tuottaa pakkauksi tuotteidensa mukana markkinoille, tulee huolehtia kustannuksista, jotka aiheutuvat niiden keräämisestä pois.

Tälläkin hetkellä pakkauksissa on osittainen tuottajavastuu. Yritysten tulee maksaa kierrätysmaksut PYR:in kautta markkinoille saattamilleen pakkauksille. Kunnat ovat kuitenkin järjestäneet keräyksen yhdyskuntajätteelle, jonka joukkoon pakkauksiakin on saanut kotona laittaa. Uusi lakiesitys tavoittelee tilannetta, jossa pakkausten osalta kustannuksista vastaa kaikilta osin tuottaja.

Tavoitteena näyttäisi olevan se, että kunnat järjestäisivät jatkossakin yhdyskuntajätteen keräyksen. Pakkausten sijoittaminen tähän keräykseen on ilmeisesti jatkossakin sallittua, mutta tuottajavastuun mukaisesti tuottaja vastaa kustannuksista, kuten esityksessä mainitaan:

Tuottajan on järjestettävä markkinoille saattamiensa 48 §:ssä tarkoitettujen tuotteiden jätehuolto sekä
vastattava siitä aiheutuvista kustannuksista, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Näin maallikosta tuntuu, että ei ole järkevää lähteä rakentamaan koko Suomen kattavaa keräysjärjestelmää pelkästään pakkauksille, kuten aiemminkin spekuloin. Toivottavaa onkin, että tähän ei lakiesityksellä pyritä. Esityksen saamista kommenteista päätelleen kunnat järjestävätkin keräyksen, joka aiheuttanee muita ongelmia.

Olipa keräysjärjestelmä millainen tahansa, uuden lain myötä tullaan markkinoille saatetun pakkausmäärän raportointiin ja maksuihin kiinnittämään tarkempaa huomiota. Laki sisältää sanktiomahdollisuuden. Käsitykseni mukaan todella harvalla yrityksellä on järjestelmä, jonka avulla voidaan raportoida kuhunkin maahan toimitettu pakkausmäärä. Lakiesitys saattaa hyvinkin mennä läpi. Jos näin käy, siirtymäaika on yksi vuosi. Kokemukseni mukaan vuosi on hyvin lyhyt aika, jos yrityksessa lähdetään rakentamaan raportointijärjestelmää tyhjästä.

Jos liikevaihto on alle miljoona euroa, voi huokaista helpotuksesta.


%d bloggaajaa tykkää tästä: