Posts Tagged ‘nosto’

Nostojen välttäminen

18.12.2012

Pari viikkoa sitten kirjoittelin nostamiseen liittyvistä määräyksistä. Nostaminen on kiinnostava aihepiiri myös pakkaustyön joutuisuuden näkökulmasta, sillä erityisesti nosturilla tapahtuva nosto on yleensä hitain yksittäinen työvaihe pakkaamossa.

Nosturilla tuotteen pakkaukseen nostaminen vie helposti aikaa 3-5 minuuttia, sillä työvaihe vaatii harkintaa ja keskittymistä. Tämä aika voidaan useissa tapauksissa poistaa kokonaan tai lähes kokonaan prosessista siten, että tuote laitetaan pakkausalustalle kokoonpanon päätteeksi.

Valmistusprosesseissa on yleensä nosto kokoonpanojigiltä tai testauksesta. Koska työvaiheen keston kannalta ei ole kovin suurta merkitystä, mihin nosto päätyy, on järkevintä kohdistaa nosto siirtoalustan sijaan lopulliselle pakkausalustalle. Toki pakkauksessa kohdistaminen vie ehkä hieman enemmän aikaa, mutta kyse on huomattavan pienestä ajasta verrattuna ylimääräiseen nostoon.

Pakkausta suunniteltaessa kannattaakin tutustua tarkoin valmistusprosessiin ja miettiä saataisiinko pakkaamon työtä nopeutettua siirtämällä viimeinen nosto prosessissa aikaisempaan vaiheeseen ja liikuttamalla tuotetta lopullisella lavalla. Useimmiten tämä on mahdollista ja kannattavaakin. Normaalissa tapauksessa joudutaan hieman keskustelemaan tuotannon kanssa pienestä lisätyöstä, joka kokoonpanoon tulee, mutta kokonaisuuden pitäisi ratkaista.

Käsin tapahtuvat nostot

25.11.2012

On yleinen virhekäsitys, että lainsäädännön kautta tulisi jonkinlainen maksimiraja käsin nostettavalle painolle. Usein lukuna esitetään 25 kg painoa, mikä saattaakin jossain maassa olla voimassa. Esimerkiksi Suomessa tällaista ei näyttäisi lainsäädännössä esiintyvän.

Joissain yrityksissä on omia sisäisiä ohjeita käsin nostettavien taakkojen painoille. Nämä tyypillisesti asettuvat luokkaan 20-30 kg. Myös pakettifirmat usein asettavat painorajan, jonka ylittäviltä pakkauksilta vaaditaan trukkikäsittelyyn soveltuva lava. Itellalla raja on 35 kg.

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n ohjeistukset ovat mielestäni paras lähtökohta, kun mietitään, tuleeko pakkaukseen laittaa lava vai voidaanko tulla toimeen ilman. Arvioitaessa tarvetta, tulee huomioida ainakin paino, toistuvuus ja vaativuus. Lisäksi pakkauksen tapauksessa kysymykseen, tarvitaanko lava vai ei, vaikuttaa myös tuotteen herkkyys. Isommilla painoilla lavan käyttö johtaa koneelliseen käsittelyyn, jolloin pudotuksen todennäköisyys ja voimakkuus vähenevät.

Mikäli nostoja tapahtuu jatkuvasti, tulee jo melko pienillä painoilla kehittää tapa, jolla työtä voidaan keventää. Muutoin työntekijöiden terveys vaarantuu. Toisaalta hyvin harvoin tapahtuvissa hyvin hallituissa nostoissa voi vahva henkilö hoitaa käsin suurenkin kuorman ilman merkittävää terveysriskiä. Arvioinnissa tulee olla kriittinen, sillä vastuu riskianalyysistä ja työmenetelmän kouluttamisesta on aina työnantajalla.

ILO:n suosituksen mukaan painorajaan vaikuttavat seuraavat noston aikaiset asiat:

  • Painopisteen sivuttainen etäisyys nostajasta
  • Nostettavan tuotteen painopisteen etäisyys lattialta
  • Noston sivuttaissiirto
  • Noston epäsymmetrisyys
  • Otteen hyvyys
  • Toistuvuus

Kun katsoo arvioitavia asoita, on helppo ymmärtää, että ei voida asettaa tiettyä painorajaa nostolle. Suoralla selällä hyvistä otteista nostaa helposti 30 kg, mutta pään yläpuolella metrin sivuttaisnostossa 10 kg tekee tiukkaa.


%d bloggaajaa tykkää tästä: