Posts Tagged ‘pinontalujuus’

BCT ECT:stä

12.4.2015

Laatikon puristuslujuus eli BCT-arvo on käytännön toiminnassa aaltopahvin reunapuristuslujuutta eli ECT:tä kiinnostavampi arvo, sillä yleensä tiedetään, montako kiloa laatikon päälle voi tulla painoa. ECT:stä ei voi suoraan laskea laatikon pinontalujuutta kertomalla ECT-arvon laatikon ympärysmitalla. Tuloksen toki saa, mutta se antaa aivan liian optimistia tuloksia.

McKee-niminen herra kehitti 60-luvulla yksinkertaisen kaavan, jonka avulla voidaan laskea BCT ECT:n avulla. Kaava on karkea yleistys, sillä siinä huomioidaan ainoastaan laatikon pituus, leveys ja pahvin ECT-arvo. Kokeellisten tulosten perusteella kaavaa voi käyttää tilanteeseen, jossa laatikon ympärysmitta on vähintään seitsemänkertainen korkeuteen nähden. Kaava on seuraava:

{\color{Blue}BCT} = 5.876 \times {\color{Red}ECT} \times \sqrt{U \times d}

Kaavassa U on laatikon ympärysmitta milleissä ja d on pahvin paksuus. BCT:stä kannattaa huomata, että sen yksikkö on Newton. Tässäkin kannattaa aina kriittisesti arvioida tulosta, ja jos dekadin virhe menee läpi, on syytä kriittisesti arvioida omaa arviointiprosessia.

Yksinkertaistettu malli ei huomioi esimerkiksi korkeuden vaikutusta pinontalujuuteen, eikä myöskään pituuden ja leveyden suhdetta. Laatikon kuormitustilanteessa nurkat kantavat pääosan voimasta kylkien ollessa lommahtaneena.

Pakkaussuunnittelutyössä tarvitsee usein laskea pinontalujuuden karkea arvo, kun tiedetään pahvin laatu. McKeen kaavalla saa helposti likiarvon laskettua. Itse käytän työssäni tarkempaa kaavaa, mutta nopealla testailulla näyttää eroa olevan vain 10 % suuntaan tai toiseen. Kannattaa laittaa käyttämänsä kaava valmiiksi Exceliin, jolla saa nopeasti laskettua lukuarvot, kun niitä tarvitaan.

 

Lavaylityksen vaikutus pinontaan

18.2.2012

Lavaylitys on eräs huonoimmista asioista, mitä kuljetuspakkaukseen voi tehdä. Tämä on tunnettu tosiasia, josta olen kirjoittanut aiemminkin. Ylitys aiheuttaa sen, että käsittelyssä lava ei ota törmäyksiä vastaan, vaan voimat kohdistuvat lavan päällä olevaan pakkaukseen. Kuormassa, joka muodostuu pahvilaatikoista, aiheuttaa lavaylitys myös pinontalujuuden heikkenemistä. Joku insinööri oli tutkinut aihetta ja todennut, että yhden tuuman lavaylitys aiheuttaa 32 % heikennyksen lavan pinontalujuuteen.

Heikennys johtuu siitä, että uloimmaisten laatikoiden ulkoseinät eivät ole lavan päällä, vaan voimat siirretään pohjan kautta. Aaltopahvin taivutusjäykkyys on heikompi kuin reunapuristuslujuus. Tästä johtuen pinon lujuus heikkenee. Ongelmaksi asia muodostuu, mikäli lavakuorman kestävyys on mitoitettu (tai se on sattunut tulemaan) marginaaliseksi käyttäen laskennassa yksittäisen laatikon puristuslujuutta.

Kuljetuspakkauksia suunniteltaessa tulee jättää vähintään 5 mm tilaa lavan reunoille. Tämä varmistaa sen, että pinot eivät pääse lipsahtamaan lavan ulkopuolelle. Tyypillinen virhe on, että tuotepakkauksen mitoituksessa huomioidaan lavan mitat, mutta unohdetaan, että tuotepakkaukset pakataan vielä ryhmäpakkauksiin. Tällä toimintatavalla saadaan joko surkea täyttöaste lavalle tai lavaylitys ryhmäpakkauksille.

Ylemmässä kuvassa on esitetty laatikoiden mitoitus siten, että ne eivät sovi lavalle. Alempi ehdotelma on pinonnassa mekaanisesti paljon kestävämpi.


%d bloggaajaa tykkää tästä: