Posts Tagged ‘FSC’

Ympäristömerkinnät: PEFC ja FSC

15.12.2013

Kierrätysmerkkiaiheinen kirjoitukseni on saanut lukijoilta valtavan suosion. Tästä innostuneena päätin selvittää muita pakkauksissa esiintyviä merkintöjä. Näitä on lähinnä erilaiset raaka-aineiden ja tuotannon ympäristönäkökohtiin keskittyvät merkit.

Puumateriaalin osalta on tärkeää varmistua siitä, että puutavara on tuotettu kestävällä tavalla. Yrityksen imagolle on merkittävää haittaa, jos osoittautuu, että puu on kestämättömällä tavalla tuotettu. Tuskin mikään yritys haluaa aarniometsäaiheisia banderolleja pääkonttorinsa julkisivuun.

Hankkimalla puumateriaalin sertifioidusta metsästä varmistuu siitä, että hakkuutyö ei vaaranna ekologisesti tärkeitä metsäalueita ja työvoiman kohtelu on asiallista. Lisäksi sertifiointi varmistaa, että metsät eivät muutu puuplantaaseiksi ja kemikaalien käyttö pysyy kohtuudessa. Globaalisti metsistä on sertifioitu vasta 10 %, joten joissain maissa saattaa olla hankalaa saada sertifioitua puuta. Toisaalta näissä maissa riski saada epäeettisesti tuotettua puuta on korkea, joten sertifioidun puun hankkiminen lienee kuitenkin järkevää.

PEFC-sertifikaatti on saanut Suomessa vankan jalansijan. Metsistä suuri osa on sertifikaatin piirissä, sillä Metsänomistajien liittojen järjestämän ryhmäsertifioinnin avulla saadaan pienemmätkin tuottajat sertifioinnin piiriin. Suomessa PEFC-sertifioitua metsää on runsaat 20 miljoonaa hehtaaria. Suomen metsäpinta-ala on noin 26 miljoonaa hehtaaria, joten PEFC:n kattavuus on erittäin hyvä Suomessa.

PEFC-merkintä. www.pefc.fi

PEFC-merkintä. http://www.pefc.fi 

FSC on toinen yleinen metsäsertifikaatti, joskin globaalistikin pienemmän pinta-alan omaava kuin PEFC. Suomessa FSC-sertifioituja metsiä on noin 400 000 hehtaaria. Syy PEFC:tä vähäisempään määrään lienee se, että FSC-ryhmäsertifikaatteja ei ole kattavasti pienmetsänomistajille. Sertifikaatin ovat hankkineet lähinnä suuret metsäyhtiöt omille metsilleen.

FSC-merkintä. www.fi.fsc.org

FSC-merkintä. fi.fsc.org

Tavoitteiltaan PEFC ja FSC ovat yhteneväiset. Molemmat tähtäävät vastuulliseen metsänhoitoon. Yritysten kannattaa vaatia sertifioitua puumateriaalia, jotta imagoriski minimoituu ja toisaalta suurempi osa metsistä liitetään sertifikaattien piiriin. PEFC:tä ja FSC:tä ei ole tarpeen laittaa paremmuusjärjestykseen, vaan molemmat tarjoavat riittävän varmuuden siitä, että puumateriaali on asiallisesti tuotettua.


%d bloggaajaa tykkää tästä: